FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०५।१७)

८०/८१ 09/03/2023 - 10:09

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी प्रथम पटक मिति २०८०।०५।०४ गते प्रकाशित सूचना।

८०/८१ 08/21/2023 - 10:12

आयुर्वेदिक औषधी तथा सामग्रिहरु खरिदका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/20/2023 - 16:20 PDF icon आयुर्वेद दर रेट.pdf

कृषि सामाग्री, यन्त्र, विषादी, तथा विउवीजन खरिदका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/17/2023 - 17:32 PDF icon कृषि दर रेट.pdf

पशुपंछीजन्य औषधी तथा सामाग्रीहरु खरिदका लागि दर रेट पेेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/17/2023 - 17:29 PDF icon पशु दर रेट.pdf

औषधी खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/11/2023 - 13:00 PDF icon स्वास्थ्य औषधी खरिद.pdf

क्याटलग सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/10/2023 - 17:09 PDF icon catelog bidding ambulance.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/10/2023 - 11:53 PDF icon दररेट पेश स्टेशनरी.pdf

कार्यालयबाट प्रकाशित गरिने विभिन्न प्रकारका सूचनाहरु प्रकाशन गर्न दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/03/2023 - 13:50

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 08/03/2023 - 11:26 PDF icon IMG_20230803_0003.pdf

Pages