FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

७७/७८ 10/24/2020 - 09:54

प्रशासकीय भवनको दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी मिति २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/22/2020 - 11:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको मिति २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/21/2020 - 12:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको मिति २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/21/2020 - 12:41

ब्याक हो लोडर भाडामा लिने सम्वन्धी मिति २०७७।०५।०४ गते प्रकाशित सूचना

७७/७८ 08/20/2020 - 17:07

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 05/30/2019 - 16:50 PDF icon New Doc 2019-05-30 16.46.45.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सुचना

७५/७६ 04/25/2019 - 16:28 PDF icon silbandi.pdf

सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना सच्याईएको बारे

७५/७६ 04/07/2019 - 16:14 PDF icon silbandi.pdf

सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 04/07/2019 - 13:43

सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/25/2019 - 12:56 PDF icon New Doc 2019-01-25 12.31.51.pdf

Pages