FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिद्यालय संचालन गर्ने सम्वन्धी मिति २०७७।०८।०९ गते प्रकाशित सूचना

उद्यम बिकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति सम्वन्धी मिति २०७७।०८।०८ गते प्रकाशित सूचना

वडा न‌ं. ४ काे कार्यालय भवनको टेण्डर स्थगन सम्बन्धि मिति २०७७ं | ०८ | ०४ गते प्रकाशित सुचना

साझेदारीमा पशुपन्छि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी मिति २०७७।०७।२४ गते प्रकाशित सूचना

, ,

मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र व्याकहो लोडर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी मिति २०७७।०७।०१ गते प्रकासित सूचना

मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स करारमा पदपुर्ति सम्वन्धी बिज्ञापनहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

भागेश्वर गाउँपालिकाकाे ५ बर्षे क्षेत्रगत् आवधिक याेजनाकाे प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि मिति २०७७। ०६ । २८ गते प्रकाशित सूचना

मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र व्याकहो लोडर अपरेटरको परीक्षा संचालन सम्वन्धी मिति २०७७।०६।२५ गते प्रकाशित सूचना

मेडिकल अधिकृत करार सेवामा पदपुर्तिको लागि दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।२० गतेको सूचना

भागेश्वर गाउँपालिकामा करार सेवामा पदपुर्तिको लागि लिईएको बिभिन्न पदहरुको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि मिति २०७७।०६।१२ गतेे प्रकाशित सूचना

,

Pages