FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे मिति २०७८।०२।३१ गतेको सुचना

शैक्षिक सत्र २०७७ को विद्यार्थी मूल्याकंन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा मिति २०७८।०२।०९ गते प्रकाशित सूचना

सेवा प्रवाह बन्द गरीएको सूचना

विधालयको पठनपाठन तथा परीक्षा स्थगित गरिएकाे सम्वन्धि सूचना

आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा २०७७ सालको समय तालिका सम्बन्धि सूचना

सुचना टाँस तथा निवेदन संकलन गर्ने सम्वन्धमा मिति २०७७ं | १२|१२ गते प्रकाशित सुचना

,

स्थानीय पाठ्यक्रमको मस्यौदा उपर सुझाव पेश गर्नेवारेको सूचना

स्थानीय पाठ्यक्रमको मस्यौदा PDF फाइलमा रहेकाे र डाउनलोड बटनमा क्लीक गरि डाउनलोड हुनेछ ।

विधालयमा दोस्रो चौमासीक निकासा गरीएको बारे सूचना

बोलपत्र आह्ववान सम्बन्धि मिति २०७७ं | ११| ०८ गते प्रकाशित सुचना

खेलकुद प्रशिक्षक करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि मिति २०७७।११।०५ गते प्रकासित सूचना

Pages