FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

२०८०/०८१ 06/27/2024 - 17:29 PDF icon IMG_20240627_0004.pdf

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

२०८०/०८१ 06/20/2024 - 21:18 PDF icon poshan.pdf

विद्यालयको लेखापरिक्षणको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

२०८०/०८१ 06/20/2024 - 10:53

दररेट पेश गर्ने सम्वन्धमा

२०८०/०८१ 06/10/2024 - 14:38 PDF icon IMG_20240610_0001.pdf

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

२०८०/०८१ 06/05/2024 - 14:49 PDF icon IMG_20240605_0001.pdf

सडक सोलार बत्ती जडान सम्वन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

२०८०/०८१ 04/08/2024 - 10:23

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०८०/०८१ 04/08/2024 - 10:21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 04/04/2024 - 09:51 PDF icon IMG_20240404_0001.pdf

बाख्रा खरिद सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१२।०८)

८०/८१ 03/21/2024 - 10:28 PDF icon IMG_20240321_0004.pdf

सडक सोलार बत्ती जडान सम्बन्धी सिलब्नदी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१२।०८)

८०/८१ 03/21/2024 - 10:24 PDF icon IMG_20240321_0001.pdf

Pages