FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि कृषक छनौट गरिएको सूचना।

दादुरा रुबेला खोप अभियान २०८० सम्बन्धि सूचना।

आ.व. २०८१।८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने बारे सूचना।

प्रस्ताव छनौट गरिएको सम्बन्धमा।

गाउँ सभाको बैठक स्थगन सम्बन्धी सूचना।

आ व २०७९।८० मा भागेश्वर गाउँपालिकामा रहेका क्यान्सर पिडितहरुले प्राप्त गरेको रकमको विवरण।

च्याउखेती प्रवर्द्धनका लागि कन्ये जातको बिउँ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।।।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

स्वास्थ्य ल्याब सामग्री तथा रिएजेण्ट खरिदको लागि आ.ब २०८०।०८१ मा कायम भएको औषत दररेट।

गुणस्तरिय शिक्षाको लागि मिति २०८० मंसिर २५ गते सरोकारवाला समेतको उपस्थितिमा गरिएको ५० बुदे प्रतिबद्धता पत्र

, ,

Pages