FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रेबिज विरुद्धको निशुल्क खोप लगाइने बारे सुचना।

मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाइसिस तथा क्यान्सर रोग भएका विरामीले निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :  २०७९।०५।१०

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति :  २०७९।०५।०८ गते

अ.न.मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :  २०७९।०५।०६ गते ५:३० बजे

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति २०७९।०५।०५ गते

रोजगार सहायक पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना

मिति २०७९।०५।०७ गते प्रकाशित सूचना 

अ.न. मी. र कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : २०७९।०४।३१ गते

सुचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति २०७९।०४।३१

रोजगार सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति २०७९।०४।२९ गते

रोजगार सहायकको दरखास्त फाराम तथा सेलेवस

Pages