FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७५/०७६ आयुर्बेद सेवा को प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 13:34 PDF icon आयुर्बेद सेवा .pdf
आ.व.२०७५/०७६ स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 12:36 PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण.pdf
आ.व. २०७५/०७६ पूर्वाधार शाखा प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 12:27 PDF icon पूर्वाधार शाखा प्रगति .pdf
आ.व.२०७५/०७६ स्वास्थ्य कार्यक्रम ससर्त तर्फको प्रगति बिवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 12:08 PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम ससर्त .pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आ.व.२०७५/०७६ को प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 11:57 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम .pdf
भागेश्वोर गाउँपालिकाको आ.व.२०७४/०७५ को बार्षिक प्रगति विवरण ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:04 PDF icon भागेश्वोर गाउँपालिकाको को प्रगति विवरण.pdf
आ.व.२०७४/२०७५ को स्वास्थ्य शाखाको बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७४/७५ Sunday, July 29, 2018 - 10:49 PDF icon स्वास्थ्य.pdf
आ.व.२०७४/२०७५ को पशु शाखा बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७४/७५ Friday, July 27, 2018 - 15:05 PDF icon pashu shakhaa pragati pratibedan.pdf
आ.व.२०७४/२०७५ को कृषि शाखाको बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७४/७५ Friday, July 27, 2018 - 14:59 PDF icon bhageshwer krishi shakha Presentation २०७५.pdf
ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेश्रो चरण भागेश्वोर गाउँपालिका को आ.व.२०७४/२०७५ को बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७४/७५ Wednesday, July 25, 2018 - 14:39 PDF icon Bhageshwor RM Report 2074.pdf

Pages