FAQs Complain Problems

कार्यालय भवन

Read More

भागेश्वोर गापालिका ले आगामी आ. वा.२०७५/२०७६ को लागि कस्ता योजना हरु निर्माण गर्दा राम्रो होला ?

सडक बिस्तार लाइ पहिलो प्राथमिकता मा राख्नु पर्ला
27% (4 votes)
गाउपालिका लाइ सूचना प्रबिधि मैत्री बनाइ बिधुतिय शाशन मा जोड दिनु पर्ला
33% (5 votes)
कृषि ,पशुपालन आधुनिकिकरण मा जोड दिनु पर्ला
13% (2 votes)
खानेपानि सरसफाई को क्षेत्र का योजनाहरु मा जोड गर्नुपर्ला
7% (1 vote)
शिक्षा ,स्वास्थ्य,तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ला
13% (2 votes)
सहकारी विकास तर्फ जोड गर्नु पर्ला
7% (1 vote)
Total votes: 15

Pages

गाउँपालिकाका सम्बन्धी तथ्यांकहरु 

जम्मा वार्ड संख्या :५

जम्मा जनसंख्या : १४,१२९

महिला संख्या :७,४०१

पुरुष संख्या : ६७२८

घरधुरी संख्या : २४६२

क्षेत्रफ़ल :२३८.३८ बर्ग कि.मि.

वार्ड अध्यक्षहरु 

वार्ड न. नाम  सम्पर्क न.
वार्ड न.१ श्री रुप  ठकुराठी ९८५८७८७३०५
वार्ड न.२ श्री राजेन्द्र बोहरा ९८४८९७६२९८
वार्ड न.३ श्री राम ब. शाही ९८५८७५११२३
वार्ड न.४ श्री रतन ब. बिष्ट ९७४९५३३०९९
वार्ड न.५ श्री वसन्त भट्ट ९८०६४७७६४२

 

फेसबुक

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
९८५८७३७००३

कर्मचारी

प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत
९८४८७३३८४७
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
9848769516
सूचना अधिकारी
9848786852
कम्प्युटर अपरेटर
9848743212

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र |
२.नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |
४.विषय संग सम्बन्धित अन्य कागजात

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र
२.व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र निबेदन पत्र |
२.नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको
३.जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी |
४.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र निबेदन पत्र |
२.जग्गा धनि प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.हक भोग श्रोत खुले कागजात |
४.नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपी |
५.अन्य आवश्यक कागजातहरु |
६.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१ .निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
२.बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |
४.जग्गा घनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र बसोबास गर्ने घर न. ,टोल ,वा बाटोको नाम |
२.बहालमा बसेको भए घर धनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्र |
४.घर बहाल तिरेको रसिद |
५.घर बहालको सम्झौता पत्र |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्र /जन्म दर्ताको प्रतिलिपी
२.कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धि मेडिकल सुपरिडेन्ट को सिफारिस |
३.ब्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिबेदन |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
२.घर जग्गा वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ,व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद |
३.शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.घर कायम सिफारिस पाउ भन्ने निबेदन |

२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी |

३.सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपी |

४.स्थलगत प्रतिबेदन |

५. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा वा एकीकृत सम्पति तिरेको रसिद |

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.घर जग्गा नामसारी सम्बन्धि बिस्तृत विवरण खुलेको निवेदन |
२.निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी|
३.मृतक र निवेदक बिचको नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी|
४.सर्जमिन मुचुल्का गरि बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साँची बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी|
५.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

Pages

जानकारी