FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७५-०७६ स्वास्थ्य सेवा वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम

७५/७६ 10/05/2018 - 09:51 PDF icon आ.व.२०७५-०७६ स्वास्थ्य सेवा वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७५-०७६ आयुर्बेद सेवा वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम

७५/७६ 10/05/2018 - 09:49 PDF icon आ.व.२०७५-०७६ आयुर्बेद सेवा वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७५-०७६ आयुर्बेद सेवा शशर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम

७५/७६ 10/04/2018 - 14:30 PDF icon आ.व.२०७५-०७६ आयुर्बेद सेवा शशर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७५ -०७६ पशु सेवा वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम

७५/७६ 10/04/2018 - 14:26 PDF icon आ.व.२०७५ -०७६ पशु सेवा वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७५-०७६ पशु सेवा शसर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम

७५/७६ 10/04/2018 - 14:24 PDF icon आ.व.२०७५-०७६ पशु सेवा शसर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७५-०७६ ग्रामिण जलस्रोत परियोजना शसर्त तर्फको कार्यक्रम

७५/७६ 10/04/2018 - 14:19 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ ग्रामिण जलस्रोत परियोजना शसर्त तर्फको कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७५-०७६ कृषि प्रसार वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम

७५/७६ 10/04/2018 - 14:14 PDF icon आ.व.२०७५-०७६ कृषि प्रसार वित्तीय समानीकरण तर्फको कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७५-०७६ कृषि प्रसार तर्फ को ससर्त कार्यक्रम

७५/७६ 10/04/2018 - 14:11 PDF icon आ.व.२०७५-०७६ कृषि प्रसार तर्फ को ससर्त कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७५/२०७६ को लागि चालु तथा पुजीगत तर्फ विनियोजित बजेट को विवरण

७५/७६ 08/12/2018 - 15:45 PDF icon 2075 ko biniyojit bajet.pdf

भागेश्वोर गाउपालिकाको आ.व.२०७५/२०७६ को बजेट वक्तब्य

७४/७५ 07/02/2018 - 15:30 PDF icon बजेट वक्तव्य 2075-076.pdf

Pages